Lek. med. Małgorzata Sacha

alergolog

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2009 roku uzyskała tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych a w 2013 roku specjalisty alergologa. Od 2001 roku pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, najpierw na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, następnie w Poradni Alergologicznej, aktualnie jako straszy asystent w Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej. Odbywa ponadto szkolenie specjalizacyjne z zakresu medycyny pracy, co wykorzystuje w pracy ze studentami Wydziału Lekarskiego UJCM.

Przyjmuje dorosłych, młodzież i dzieci powyżej 5 roku życia.


Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń alergicznych, takich jak:
- alergiczny nieżyt nosa, alergiczne zapalenie spojówek,
- astma oskrzelowa,
- atopowe zapalenie skóry,
- pokrzywka,
- obrzęk naczynioruchowy,
- alergia pokarmowa i alergia na leki,
- alergia na jad owadów błonkoskrzydłych.

Prowadzi swoistą immunoterapię alergenową (odczulanie) na alergeny wziewne (pyłki, roztocza kurzu domowego) oraz jady owadów błonkoskrzydłych (pszczoła, osa).

Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy na oddziałach szpitalnych i ambulatoriach, jak również w trakcie odbywania zagranicznych staży. Bierze udział w licznych konferencjach i sympozjach naukowych z dziedziny alergologii, pediatrii i chorób wewnętrznych. Należy do Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Towarzystwa Internistów Polskich.

Konsultacje w języku polskim lub angielskim.

Facebook