Lek. med.Dariusz Skowron


Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Staż podyplomowy odbywał w Szpitalu Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej oraz pracuje w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Szczeklika w Tarnowie.

Wykonuje badania USG:
• jamy brzusznej
• gruczołu krokowego
• układu moczowego
• tarczycy
• ślinianek
• węzłów chłonnych
Facebook